Makna dari Pancasila Sila ke-4


1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak
kepada orang lain.
3. Mengutamakan budaya rembug
atau musyawarah dalam
mengambil keputusan bersama. Berrembug atau bermusyawarah
sampai mencapai konsensus atau
kata mufakat diliputi dengan
semangat kekeluargaan.

No comments:

Post a Comment