Makna dari Pancasila Sila ke-5


Makna dari Sila yang ke lima adalah sbgai sberikut:
1. Bersikap adil terhadap sesama. Menghormati hak-hak orang lain.
2. Menolong sesama. Menghargai orang lain.
3. Melakukan pekerjaan yang
berguna bagi kepentingan umum
dan bersama.

No comments:

Post a Comment